Aluprof MB-86EI

Systém MB-86EI sa používa pre výrobu otváracích okien s triedou požiarnej odolnosti EI 30 podľa normy EN 13501-2 + A1. Konštrukcia je založená na systéme MB-86, vďaka čomu sa vyznačuje vysokou tepelnou a zvukovou izoláciou a tiež vodotesnosťou a zvukotesnosťou.

  • trieda E 1500 Pa EN 12208
  • Vodotesnosť

  • > 0,86 W / (m 2 K)
  • Tepelná izolácia U w

  • trieda 4 EN 12207
  • Priepustnosť vzduchu

  • trieda EI30
  • Požiarna odolnosť

Popis profilu

Systém MB-86EI spája teda v sebe prednosti klasického okenného systému s vlastnosťami protipožiarnych prepážok - v ňom vykonaná zástavba spĺňa všetky požiadavky platných predpisov a noriem, najmä týkajúcich sa úspory energie a ochrany životného prostredia, so súčasným zaistením zodpovedajúce požiarnej bezpečnosti. Systém je klasifikovaný ako nešíriaci oheň (NRO).

Prednosti systému MB-86EI:

Profily s tromi komorami, kde stredná časť tvorí izolačnú komora medzi tepelnými vložkami o šírke 43 alebo 42 mm,

Prvky protipožiarne izolácie vo vnútorných komorách hliníkových profilov a špeciálne príslušenstvo a materiály fungujúce v priestore medzi hliníkovými profilmi a sklom,

Široký rozsah hrúbok použiteľných skiel umožňuje použitie rôznych typov izolovaného skla, vrátane dvojkomorových sád,

Kovanie použitá v MB-86EI sú štandardne s triedou proti vlámaniu RC2.