Úspech je založený na vízii. Aby sa vízia uskutočnila, vyžaduje to nadšenie, vôľu, usilovnosť, osobnosť a energiu. Pre dlhodobý úspech je potrebná dodatočne dôslednosť a trvalá pripravenosť pre inovácie. Keď človek sleduje históriu firmy, ktorá môže od založenia stále zaznamenávať nové úspechy, tak všetky tieto vlastnosti sa nachádzajú v aluplaste GmbH s prebytkom.

Skupina aluplast má v súčasnosti 1500 zamestnancov a radí sa na 4.miesto medzi európskymi firmami, ktoré extrudujú plasty. Všetko sa začalo v roku 1982 založením malého závodu na extrúziu s 28 zamestnancami a značným finančným zaťažením.

Kontinuálnymi investíciami do vývoja a techniky, ako aj strategické prevzatie konkurenčných podnikov rástlo paralelne s výrobnými a skladovacími kapacitami ako aj know-how a znalosti našich zamestnancov presahujúce trh. Tieto hodnoty a naša silná orientácia na zákazníka tvoria základ pre úspešnú budúcnosť skupiny aluplast.


Aluplast Ideal 4000

 • - Zaoblený 5 komorový profil,
 • - hĺbka 70mm s dvojitým dorazovým tesnením, pre zvýšené nároky na tepelnú izoláciu,
 • - koeficient Uf =1,3 W/m2K,
 • - moderný dizajn,
 • - vymeniteľné tesnenia,
 • - 15 stupňový úkos rámu a krídla pre optimálny odtok dažďovej vody
 • - Rámy a krídla sú už v základe vyztužené špeciálnymi oceľovými, pozinkovanými výztuhami v tvare U, ktoré zaisťujú ich maximálnu pevnosť
 • - Originálny systém odvodnenia rámu umožňuje optimálny odtok nežiadúcej vody z profilu
 • - Jednoduchá možnosť dovybavenia na kontrolované vetranie obytného priestoru (Regel-Air)

Aluplast Ideal 5000

 • - 5 komorový profil so stredovým /tretím/ tesnením
 • - Stavebná hĺbka 70 mm,
 • - vynikajúca zvuková ochrana a tepelná izolácia
 • - mkoeficient Uf´1,2 W/m2K
 • - vhodné pre nízkoenergetické domy
 • - Prostredníctvom použitia špeciálne vyvinutých výstuží dosiahol dokonca tento systém v spojitosti so špeciálnymi sklenými výplňami štandart pre pasívny dom
 • - Špeciálnou konštrukciou vzniká okrem toho veľmi štíhly vzhľad krídla, ktoré okno tvorivo zvýrazní a robí ho mimoriadne atraktívnym
 • - Ďalej profil disponuje obzvlášť chránenou komorou pre kovanie na optimálnu ochranu proti vlámaniu
 • - má skryté uloženie stredového tesnenia v krídle
 • - kryté a neviditeľné odvodňovanie
 • - moderný dizajn


Aluplast Ideal 8000

 • - 85 mm stavebná hĺbka
 • - Veľmi dobrá hodnota izolácie a vyššia bezpečnosť predurčujú tento systém na použitie v novostavbách
 • - hodnota Uf: 1,0 W/m²K
 • - bezpečnosť triedy RC3
 • - ochrana proti hluku do 48 db
 • - safetec inside (systém pevného stredového dorazu) pre vyššiu odolnosť voči vlámaniu v okennom ráme
 • - do presklenia 51 mm
 • - s hliníkovým opláštením aluskin (veľmi vysoká farebná rozmanitosť)
 • - plošne osadený variant, poloosadený variant
 • - 6-komorový profil
 • - skryté neviditeľné odvodnenie